ایران در جهان در زمینه تولید انجیر یکی از پرآوازه ترین کشورهاست. رتبه کشور ما در دنیا بین سایر کشورهای تولید کننده انجیر جایگاه پنجم است. در داخل کشور، مرکز انجیر ایران شهر استهبان است که در رتبه نخست تولید انجیر کشور قرار دارد. طبق گزارش های صورت گرفته سالانه مقدار انجیری که در دنیا تولید میشود، عدد 200 هزار تن میباشد. سهم ایران از این مقدار انجیر تولید شده در دنیا، 58 هزار تن است. این میزان تولید قابل توجه است و ارزآوری بسیاری به کشور دارد.

شهرستان های مختلفی در ایران به عنوان مرکز انجیر ایران فعالیت میکنند. مشهور ترین آنها همانطور که گفته شد، استهبان است. به طور کلی استان فارس به دلیل داشتن آب و هوایی مناسب بستر مناسبی برای تولید انجیر میباشد. نهال هایی که در این شهرستان کشت می شود اصلاح نژاد شده هستند. بسیار مقاوم بوده و میوه ها برای سلامت و کیفیت نیاز به هیچ گونه کودی ندارند.Mohammad Shoja

شهرستان های تولید کننده انجیر ایران

استان فارس مرکز انجیر ایران است که به طور تقریبی 47 هزار هکتار در این استان زیر کشت انجیر قرار دارد. 23 هزار هکتار از آن به شهرستان استهبان تعلق دارد. یعنی بیش از 70 درصد از مساحت این شهرستان به کشت انجیر اختصاص یافته است. ساکنان آنجا به صورت تخصصی به تولید انجیر مشغول هستند. در رتبه بعدی شهرستان نی ریز استان فارس قرار دارد که 8000 هکتار از آنجا زیر کشت انجیر میباشد. رتبه سوم این استان به شهرستان داراب تعلق میگیرد.

سطح زیر کشت نهال انجیر در این شهر 4800 هکتار است. رتبه چهارم تولید انجیر ایران و استان فارس به عنوان مرکز انجیر ایران، شهرستان جهرم میباشد. 3800 هکتار در شهر جهرم به کشت نهال انجیر اختصاص یافته است. رتبه پنجم کازرون و رتبه ششم فیروز آباد به ترتیب 3200 و 1500 هکتار زیر کشت انجیر دارند. در نهایت شهر کوار با 1000 هکتار قرار دارد و سایر شهر های ایران در حجم های کمتر به تولید انجیر مشغول هستند.Mohammad Shoja

صادرات انجیر از مرکز انجیر ایران

بیشترین صادرات کشور را شهر استهبان و استان فارس دارد. کشورهای همسایه نظیر ترکیه، کشورهای عربی و آسیای شرقی از جمله خریداران انجیر ایران هستند. مرکز انجیر ایران به تولید کننده انجیر خشک دنیا معروف است. به دلیل ارگانیک بودن محصولات این شهرستان کشورهای اروپایی نیز خواهان این انجیر می باشند. کشور چین که خود صادر کننده انجیر به دنیا است، متقاضی انجیر استهبان میباشد. از دیگر کشورهایی که مقصد صادرات مرکز انجیر ایران هستند میتوان به کشورهای شرق آسیا و روسیه اشاره کرد. Mohammad Shoja