قبل از خرید محصولات حتما ثبت نام کنید. به صورت ویدیو توضیح داده شده

اول شماره موبایل و فیلد دوم نام و نام خانوادگی و فیلد سوم یک رمز برای خود انتخاب نمایید مثلا 445878 از اعداد میتوان استفاده کرد یا حروف و اعداد

بعد از انتخاب محصول و اضافه کردن به سبد خرید ادامه فرآیند خرید را انجام دهید و یک آدرس ثبت کنید و پس از آن یک روش ارسال انتخاب کنید بابری برای عمده و تیباکس و پست زیر ده کیلو گرم