Mohammad Shoja

شاید علت تقاضای بالای افراد جهت خرید انجیر شیراز را ندانید. در صورتی تقاضا برای خرید یک محصول بالا میرود که کیفیت میوه بالا و میزان آفت آن حداقل باشد. برای دست یافتن به کیفیت بالا در محصولات کشاورزی در اولین گام، باید در شرایط اقلیمی مناسب و مطابق با خصوصیت آب و هوایی منطقه نهال مربوطه کشت شود.

یکی از مناطق خوش آب و هوای ایران شهر شیراز است که به دلیل رطوبت بالای خاک، نهال انجیر در آن، با حداقل آبیاری و بدون آفت به دست می آید. خرید انجیر شیراز در گرید های مختلف به صورت خشک صورت می پذیرد. گرید های انجیر خشک، با توجه به میزان کیفیت و سایز و رنگ آنها دسته بندی میگردد. به این صورت که شما سایز های بزرگ و میوه های یکدست یک باغ را در یک گرید داشته و انجیرهای ریزتر و درهم را در گرید دیگر خواهید داشت.خرید-انجیر-شیراز-فارس

خرید انجیر شیراز در گریدهای مختلف

به طور کلی انجیرها به دو صورت پرک و انتهای بسته عرضه میشوند. جهت خرید انجیر شیراز به صورت پرک، به راحتی می توانید تازگی و یا ماندگی آن را تشخیص دهید. اما برای خرید انجیرهای بسته باید دقت شود که خرید انجیر از مراکز معتبر صورت بگیرد. علت این امر باز بودن انتهای انجیرهای پرک است و به دلیل پیدا بودن درون آن بسیار در بین خریداران محبوب میباشد.

خرید انجیر شیراز در گرید 3A : زمانی که انجیرهای سایز 24 تا 28 میلیمتر در یک بسته قرار گرفته و رنگ انجیرهای آن همه یکدست و سفید باشد، گرید یا درجه آن AAA در نظر گرفته میشود. انجیرهای این گرید به دو صورت پرک یا خندان و یا بسته در بازار عرضه میشود.خرید-انجیر-شیراز-درجه-یک خرید انجیر شیراز در گرید 2A : در این دسته از انجیرها، شما میوه هایی در سایز 20 تا 24 میلیمتر را خواهید داشت و ممکن است 15 درصد انجیرهای تیره نیز در آن وجود داشته باشد. این نکته را بدانید که هنگام خرید انجیر در گرید های مختلف اصلا پذیرفته نیست با بهانه تغییر گرید کیفیت و تازگی انجیرها دستخوش تغییر شده و انجیرهای کهنه را در قالب انجیرهای با گرید پایین تر به شما ارائه دهند.

خرید انجیر شیراز در گرید A : انجیرهای این دسته دارای سایز 18 تا 20 میلیمتر است که از لحاظ یکدستی ظاهر میوه، میوه ها دارای 45 درصد انجیر تیره نیز هستند. خرید انجیر فله : کسانی که خواستار خرید انجیر شیراز در حجم انبوه هستند، میتوانند با قیمت پایین تر اقدام به خرید انجیر فله یا درهم با کیفیت بالا نمایند. در خرید انجیر فله ممکن است سایزها درهم بوده و رنگها یکدست نباشد، اما چیزی که اهمیت دارد، کیفیت محصول است که اگر از بازرگانی یا توزیع کننده معتبر خریداری نشود، ممکن است باعث ضرر مالی یا جانی خریدار شود.خرید-انجیر-شیراز