چه بر انجیری بهتر هست یا کدام انجیر نر بهتر است

این گرده ها به پای زنبور میچسبند و باعث گرد افشانی بهتر میشوند هرچه گرده بر انجیر بیشتر باشد گرد افشانی انجیر بیشتر و بهتر انجام میشود و باعث درشتتر شدن انجیر و سفید شدن انجیر میشوند.

زمان شروع گرد افشانی کی و چگونه است؟

بهترین زمان گرد افشانی موقعی است که اولین دانه انجیر درشت و اماده شده است و باید بر انجیر رو در باغ بگذارید.

گردافشانی انجیر

برای بارور کردن گلهای میوه درخت انجیر خوراکی با میوه درخت بر عمل گردافشانی و تلقیح درخت انجیر توسط زنبوری بنام بلاستوفاگا صورت میگیرد.

چطور بهترین بر انجیر رو خریداری کنیم

بر تازه باشد ماندگاری زیادی داشته باشد پشه یا زنبور زیاد داشته باشدو گده آنزیاد باشد که بهترین بر بر ایج یا کوهی یا چشم بلبلی میباشد.بر شانه ای هم خوب است.

چند روزی یک بار باید عمل گرد افشانی انجیر انجام شود

گردافشانی باید هفته ایدو بار انجام شود و روی تمامی درختان گذاشت حتی چند جای درختان بزرگ تا بهتر انجام شود.

انجیر نر استهبان

زنبورهای انجیر مرتبا با خروج از میوه یک محصول فصلی و ورود به میوه های محصول در فصلی دیگر و تخم گذاری در آنها چرخهای را تکرار میکند.به این طریق به حفظ نسل خود ادامه میدهند. 

در حین این انتقال با حمل کردن گرده گلهای انجیر و انتقال آن به میوه دیگر باعث گرد افشانی انجیر و در نتیجه تشکیل میوه میشود.حال که میدانیم زنبور ها از میوه محصول بهاره بر خارج شده و جهت تخم گذاری وارد میوه محصول پاییزه میشوند.Mohammad Shoja

پس از رسیدن این میوه ها زنبور ها از آنها خارج ووارد محصول زمستانه میشوند و درون تخمدان گلهای آنها تخم گذاری میکنند. در میوه بر انجیر گلهای نر در ناحیه نزدیک به سوراخ ته میوه واقع شده اند.

درون میوه انجیر خوراکی گلهای ماده خامه بلند وجوددارد و این گلها سطح داخلی میوه های انجیر خوراکی را میپوشانند. زمانی که زنبورهای میوه بهاره از میوه خارج شده و به دنبال محصول پاییزه برای تخم گذاری میگردنند. به طور ناخاسته وارد میوه انجیر خوراکی شده و عمل گرد افشانی انجیر خوراکی انجیر را انجام میدهند. و در پایان رشد تخم های این زنبور حدود 3 ماه طول میکشد.Mohammad Shoja

عکس انجیر نر 

Mohammad Shoja

ایا درخت انجیر نر و ماده دارد

بله انجیر نر م ماده دارد و بدونگرد افشانی هیچ دانه ای از انجیر سالم نمیماند و تماما زرد شده و خراب میشوند و روی زمین میریزند حتما انجیر نر را درون باغ انجیر خود بکارید هر صد درخا حداقل 5 انجیر نر پیوند بزنید تا انجیر هایتان با کیفیت تر شوند.

Mohammad Shoja

فرق انجیر نر و ماده

1.انجیر نر داخل آن مگس تولید میشود و انجیر ماده چیزی نیست

2. انجیر نر غیر خوراکی هست ولی انجیر ماده خوراکی هست.

Mohammad Shoja

تشخیص زمان گرد افشانی درخت انجیر

بر انجیر چیست 

بر انجیر همانانجیرنر هست که عمل گرد افشانی را روی انجیر خوراکی ماده انجام میدهد تا میوه آن کامل شود و تا بر انجیر نباشد میوه ماده به ثمر و کیفیت نمینشیند حتما از انجیر نر استفاده شود.

کل انجیر یا دک انجیر یا کتک انجیر

اسطلاحاتی که در شهر های مختلف به زنبور گرد افشان انجیر بلاستوفاگا میگویند.

کار انجیر نر و ماده چیست مقایسه هر دو انجیر

خوب در جریان باشید که خداوند موجودات را جفت جفت آفریده و در این شکی نیست.از جمله پشه گرده افشان بلاستوفگا.پشه گرده افشان نر بلاستوفگا که زرد رنگ و بدون بال و کور ( فاقد قدرت بینایی و پرواز) درون بر انجیر متولد  و همانجا می میرد و هرگز بیرون نمی آید.
پس کارش چیست؟ کارش اینه که منتظر می ماند،تا پشه ماده سیاه بلاستوفگا متولد شود،این سیاه باکره هست و بلافاصله پس از تولد با پشه نر قرمز عروسی کرده و حامله می شود و قصد پرواز می کند،ولی سوراخ خروجی اشکک بسته هست،نرها که کور و بدون بال هستند،سراغ چشم برانجیر(کتک) آمده و سوراخ را با آرواره های تیزشان مته و گشاد  کرده و با ماده ها خداحافظی و آنها را بدرقه می کنند. و مادهای  سیاه هنگام خروج گرده های سر راه خود  از داخل کتک توسط کرک های بدنشان خارج می کنند جهت گرده افشانی .خوب ،تا اینجا فقط یک نمونه زرد داشتیم که نر کور بود و فقط و فقط و فقط داخل برانجیر هست و هرگز بیرون نمی آید. تصویر نر کور را پایین نگاه بفرمایید.

Mohammad Shoja
سمت راست راست (سیاه) پشه ماده بلاستوفگا خارج شده از کتک یا بر انجیر
سمت چپ: پشه نر بلاستوفگا (زرد و متمایل به قرمز) داخل بر انجیر و در حال باز کردن  درب حجله پشه سیاه جهت عروسی. معمولا تعداد نرها ی زرد خیلی کمتر از ماده های سیاه هست.

Mohammad Shoja
لیست قیمت انجیر 
 مقایسه نر و ماده از نظر بال و چشم و دم و اندازه
‬‏: نمونه دوم زرد رنگ
پشه زرد رنگ دم درازی هست بنام پشه ترومیده.ایشان انگل یا خراب کننده تخم های پشه گرده افشان هستند و در حقیقت داخل لانه و تخم پشه گرده افشان تخم می گذارند و از نوزاد آنها ارتزاق نموده و باعث کاهش تعداد پشه نر و ماده شده.پس اگر بری پشه ترومیده یا انگل زرد دم دراز بیشتری داشته باشد،شانس بقا و زندگی پشه گرده افشان کم شده و ارزش آن پایین می آید.Mohammad Shoja